Säännöt

VAPAKIINTIÖ– VUODELLE 2021 ON 10 VAPAA.

Kalastajan on käytettävä vieheissään (perho, uistin) ainoastaan yhtä väkäsetöntä koukkua (tai väkäset puristettu huolella pois). Koukku saa olla koolta enintään kokoa nro. 4

Kaikki taimenet, järvilohet ja harjukset on vapautettava luontaisen lisääntymisen edesauttamiseksi. Kaikki pyydetyt kalat tulee vapauttaa mahdollisimman pikaisesti ja hyväkuntoisina kalan riittävän elpymisen jälkeen

* Kalastajan tulee täyttää ja palauttaa saaliskyselykaavake

EPSON DSC picture

Kuvassa rasvaevämerkitty mitallinen istukastaimen (rasvaevän tyvi näkyvissä).

Kalastuksen keskeyttäminen

Kalastus keskeytetään, mikäli vedenlämpö koskesta ylittää 25 astetta pysyvästi, eikä sääennusteen perusteella ole odotettavissa välitöntä muutosta, joka saattaisi laskea lämpötilaa. Kalastuksen keskeytyksestä ilmoitetaan lupia keskeytysjaksolle lunastaneille asiakkaille välittömästi, kun päätös keskeytyksestä on tehty. Kalastus voidaan keskeyttää määrätylle ajalle, jota voidaan tilanteen mukaan jatkaa.

Kalastuksenvalvoja voi omalla harkinnallaan keskeyttää yksittäisen kalastajan kalastuksen, mikäli sääntöjä ei noudateta ja rike on vähäistä huomautusta suurempi.

Lupamaksujen palautus, peruutustilanteet

Lupamaksu voidaan maksaa asiakkaalle takaisin vain lääkärintodistusta vastaan. Lupamyynnin järjestävä taho voi omalla kustannuksellaan palauttaa maksuja myös muissa, tarpeelliseksi katsomissaan tapauksissa. Luvan peruuttamisesta on tehtävä pyyntö vähintään 2 vrk ennen luvan alkamisajankohtaa lupamyynnin järjestäjälle. Luvan ostajan on itse ilmoitettava tilinumero, jolle maksu palautetaan ja toimitettava tarvittaessa pyydetyt dokumentit.

Mikäli kalastus joudutaan kalastusoikeuden haltijasta riippumattomasta syystä keskeyttämään, siitä ilmoitetaan sähköpostitse luvan lunastaneelle henkilölle. Tällaisessa tilanteessa luvan myyjä pidättää lupamaksusta 20 euroa/lupa palautuksesta aiheutuviin kuluihin. Luvan ostajan on 2 viikon kuluessa ilmoituksesta annettava tilinumeronsa, jolle maksun palautus voidaan tehdä. Luvan ostajalla ei ole valitusoikeutta, jos häntä ei virheellisen tai puutteellisen yhteystiedon vuoksi voida ajoissa tavoittaa.

Huopanankoski

www.huopanankoski.fi