Kieltoalueet

Kahluu- ja kalastuskieltoalueet

Kahluukieltoalueet:

Oheisessa kartassa on esitetty Huopanankosken kahluukieltoalueet. Kahluukielto on voimassa 01.09. – 31.05. välisen ajan.

Vedessä kahlaaminen on kielletty väritetyllä alueella taimenen (ja harjuksen) poikastuotannon turvaamiseksi. Koskessa kahlaavat kalastajat saattavat tuhota hautoutuvaa mätiä ja vastakuoriutuneita poikasia. Asettamalla kahluukielto ja kunnioittamalla sitä edesautamme omalta osaltamme taimenen ja harjuksen poikasten eloonjääntiä.

Kalastuskieltoalueet:

  • Kalastusta ei saa harjoittaa voimalaitokseen vettä johtavassa kanavassa eikä voimalaitoksen alapuolella, merkityillä alueilla
  • Kalastus on kielletty alasuvannon saunan kohdalla (kosken länsipuoli!) ja Saarensalmessa.
  • Rannalta kalastaminen sekä maa-alueella liikkuminen on kielletty Alakoski-Muuruejärvi -niemekkellä sijaisevalla tontilla (yläraja aidattu)
  • Saarensalmen poikasrauhoitusalue.
  • Kalastaminen veneestä on kielletty

Koskikalastusalueen rajat:


Koskikalastusalue alkaa kosken niskalta (Vuosjärvi) ja jatkuu Alakosken loppuvirtauksen alkuun (Muuruejärvi). Koskikalastusalueen ylä- ja alarajat ns. ”mantereelta mantereelle”. Katso kartta alla!

Huopanankoski

www.huopanankoski.fi