Huopanankosken kalastussäännöt vuonna 2017

 

• Kalastajan on käytettävä vieheissään (perho, uistin) ainoastaan yhtä väkäsetöntä koukkua (tai väkäset puristettu huolella pois). Koukku saa olla koolta enintään kokoa nro. 4

Kaikki taimenet ja järvilohet on vapautettava taimenen luontaisen lisääntymisen edesauttamiseksi (luonnonkudusta syntynyt tai alkuperältään pienpoikasistukas)

Harjuksen alamitta  40 cm

Saaliskiintiöt:

24 h     max. 2 lohikalaa           (harjus, siika)
12 h     max. 1 lohikalaa             -       ”       -


• Kaikki pyydetyt kalat tulee vapauttaa mahdollisimman pikaisesti ja hyväkuntoisina kalan riittävän elpymisen jälkeen

* Kalastajan tulee täyttää ja palauttaa saaliskyselykaavake

 

Huopanankoski

Kuvassa rasvaevämerkitty mitallinen istukastaimen (rasvaevän tyvi näkyvissä).